Denní program dětské skupiny

Děti přichází nejlépe do 8:30 a po volné hře absolvují ranní kruh a svačinku...

Příchod dětí do dětské skupiny

8:00 - 8:30

Dopolední svačina

9:00 - 9:30

Vzdělávací aktivity, vycházka

9:30 - 12:00

Oběd

12:00 - 13:00

Odpočinek

13:00 - 14:00

Pohybové aktivity

14:00 - 14:45

Odpolední svačina

14:45 - 15:15