Zápis do dětských skupin 2024/2025  

14.06.2024

Zápis na příští školní rok probíhá výhradně elektronicky v období od 15. 6. do 15. 7. 2024. Stačí vyplnit formulář na https://1url.cz/@dspsary

Přednostně přijímáme děti s trvalým pobytem v obci, jejichž rodiče splňují podmínky státního příspěvku - jsou aktivní na trhu práce, hledají zaměstnání nebo se na zaměstnání v rámci vzdělávání připravují. Všechny děti v dětské skupině musí být ze zákona řádně očkovány.

Základním účelem provozování dětských skupin je pravidelná péče o děti rodičů, kteří jsou aktivní na trhu práce nebo usilují o uplatnění na trhu práce, a to s vědomím, že o jejich děti bude po tuto dobu profesionálně postaráno. Lektorky se zaměřují na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Služba je poskytována v pracovní dny v době 8:00 – 16:00 hod. Dítě může navštěvovat dětskou celodenně nebo ve zkrácené denní době, a to v plném programu 5 dní v týdnu nebo na sdíleném místě. Stravu pro děti odebíráme z MŠ Štědřík.

Hlavní náplní poskytované služby péče o dítě je především:

  • kvalitní péče o děti s důrazem na individuální přístup k dětem i rodičům,
  • výchovná péče zaměřená na rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte, formování osobnosti dítěte, fyzický a psychický vývoj dítěte, na stimulaci rozvoje dětského myšlení a posilování soustředění, které je základem úspěšného poznávání a učení,
  • speciální cvičení koordinace pohybů a smyslů posilující mozkovou souhru, jehož výsledkem je zlepšování paměti, pozornosti a fyzické obratnosti, ale při zachování zábavné formy,
  • podpora talentu a tvořivosti dětí.


DS Klubíčko - určena pro děti ve věku 2-3 roky, celková denní kapacita je 12 míst, školkovné 4500,- Kč plná docházka / 2500,- Kč sdílené místo, provozovatel Rodinné centrum Dolní Jirčany, provozovna Hlavní 12, Dolní Jirčany; info na tel. 724 736 653

DS Michael - určena pro děti ve věku 2-3 roky, celková denní kapacita je 12 míst, školkovné 4500,- Kč plná docházka / 2500,- Kč sdílené místo, provozovatel Institut pro rodinu a mezilidské vztahy, z.ú., provozovna Hlavní 12, Dolní Jirčany, info na michael@kucerovic.cz; tel 775 294 000

DS Rafík - určena pro nejmenší od 1,5 roku, celková denní kapacity 4 děti, provozovatel Rodinné centrum Dolní Jirčany, provozovna Spojovací 600, Dolní Jirčany, info na tel. 724 736 653¨. 

Školkovné DS Rafík:

  • 1 den v týdnu - 1300 Kč
  • 2 dny v týdnu - 2400 Kč
  • 3 dny v týdnu - 3200 Kč
  • 4 dny v týdnu - 4100 Kč
  • 5 dnů v týdnu - 4000 Kč

Uvedené ceny se vztahují na děti, které do 31. 8. 2024 nedovrší tří let. U starších dětí je cena 10.000 Kč za měsíc / 6000,- Kč sdílené místo, neboť na tyto děti se vztahuje výrazně nižší dotace ze státního rozpočtu. Zároveň tyto děti mají zákonný nárok na místo v mateřské škole za cenu maximálně 1512,- Kč za měsíc.